allmänna villkor

UTFÖRANDE AV TRÄNING
Den personliga träningen skall framför allt utföras på utvald anläggning genom CK Training. Alternativt kan träningen ske utomhus, i löpspåret, eller på liknande lämplig plats utvald av CK Training samt i samråd med kunden.
 
FRYSNING AV MEDLEMSKAP
Som kund på CK Training finns möjligheten att frysa din PT träning. 
Vid långtidssjukskrivning, skada eller vid graviditet, kan läkarintyg uppvisas.
Frysning är möjlig för perioder om minst 1 månad,  och upp till 6 månader, givet att de faller inom den 12 månaders perioden för inköpet.
 
ÖVERLÅTELSE AV MEDLEMSKAP
PT träning genom CK Training kan vid behov överlåtas till valfri person.  Detta kan endast genomföras vid  ett (1) tillfälle. Givet är då att den nya kunden signerar övertagandet av befintligt PT paket. Hälsogenomgång är då ett krav för den nya  kunden. PT paket/timmar kan däremot ej inlösas mot kontanter eller återbetalas.
 
REGLER FÖR AVBOKADE TIDER
Vid önskemål om avbokning har kunden ansvar för att senast 24h INNAN  inbokat PT pass meddela på angivet mobilnummer: +46735813027 via samtal eller sms. 
En bekräftelse från CK Training gällande avbokning av aktuellt pass är givet för att avbokningen ej ska debiteras. Vid sen avbokning, eller utebliven avbokning debiteras full ersättning för passet. Vid enstaka fall, eller vid akut behov kan Tränaren göra en bedömningen om passet kan ombokas, givet att det faller inom ramen av kommande 7 dagars period.
 
BETALNING OCH GILTIGHETSTID
Avtalat pris förutsätter att betalningen sker på överenskommet vis.
Kunden har personligt betalningsansvar gentemot CK Training. 
Olika avbetalning möjligheter finns tillgängliga, genom Payson som är en del av Svea Ekonomi.
Genom ingående av PT-avtalet med CK Training samtycker kunden till att tjänsten kan börja utföras. Avtalet bär giltighet under 12 månader från försäljningstillfället.
CK Training planerar samtliga pass med Kunden löpande, och i möjligast mån efter önskemål på tider/datum.
 
ÅNGERRÄTT
Signerat avtal inlöses ej. Vid de fall kunden ingått köp med CK Training via hemsidan, har medlemmen rätt via distansavtalslagen att ångra sitt köp inom 3 dagar. För att nyttja ångerrätten vid distansavtalslagen kan medlemmen använda sig av Konsumentverkets standardformulär som återfinns på Konsumentverkets hemsida. 
 
HÄLSOTILLSTÅND
Kunden ansvarar för att innan  aktuell träning påbörjas, uppge sitt hälsotillstånd. Där innefattar eventuella mediciner, skador, samt övrig begärd tränings relaterad information. En hälsoblankett kommer att genomföras med PT inför planering  av träningen.
 
DOPING
CK Training förbehåller sig rätten att kontakta polis vid misstanke om bruk av doping klassade preparat. Eventuell utredning sker  vid det skedet av polisen och till dess är medlemmen avstängd från CK Training. Kundens aktuella PT timmar fryses vid möjligast mån,. Vid brott förfaller kvarvarande PT timmar. Beroende på slutligt resultat gör tränaren en  bedöma om träningen kan fortsätta framöver.
 
OLYCKSFALL
Försäkringsgivare för CK Training  är TryggHansa. Försäkring gäller kundens fysiska tillstånd endast under tiden kunden vistas i aktuell träningslokal som CK Training utför aktuellt pass. CK Training svarar inte för kundens resväg till och från anläggningen i samband med träningstillfällen. CK Training svarar ej för eventuella sakskador, förlustskador samt av medlems ägodelar, annat än om skadan eller förlusten uppstått på grund av att CK Training direkt agerat grovt vårdslöst